λάμπω


λάμπω
свечу, сияю

Ancient Greek-Russian simple. 2014.